ТЕЛЕФОН: 0877 670001 EMAIL: info@christian-bg.com

Общи условия

Online магазин CHRISTIAN предлага стоките си само чрез интернет страницата си.
За да пазарува в online магазин CHRISTIAN клиентът трябва :
1. Да е попълнил регистрационна бланка (всички задължителни полета трябва да са попълнени)
2. Да приеме общите условия на online магазин CHRISTIAN .
Ако клиентът не е изпълнил условия 1. и 2. online магазин CHRISTIAN приема регистрационната бланка за невалидна и ще откаже да му продава стоките си.
Личните данни предоставени от клиента (при попълване на регистрационната бланка) служат на online магазин CHRISTIAN:
– да подготви и достави поръчаните стоки
–за изпращане на информационен бюлетин(само след изричното съгласие на клиента в регистрационната бланка)
–за връзка с клиента (при необходимост) за разрешаване на проблеми свързани със закупени стоки.

Клиентът може по всяко време да прекрати отношенията си с online магазин CHRISTIAN,като изтрие потребителския си акаунт.След това личните данни на клиента ще бъдат изтрити от базата с данни на online магазин CHRISTIAN.
Online магазин CHRISTIAN няма да използва личните данни на клиентите си за други цели и няма да ги предоставя на трети лица.
Online магазин CHRISTIAN предоставя бланка за контакт, с коятоклиента може да се свърже с магазина.